Ausblick auf den Mondsee und den Schafberg im Frühling

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

/ Tiráž Mondsee

Tiráž Mondsee

Informace podle § 5 zákona e-commerce/zveřejnění dle § 25 mediálního zákona

Za obsah je odpovědný:
Tourismusverband MondSeeLand, Mondsee-Irrsee

Dr. Franz Müller Straße 3, A-5310 Mondsee
Tel. +43 6232 2270, Fax +43 6232 2270 22
E-mail: info@mondsee.at, www.mondsee.at

Informační povinnost dle § 5, odst. 1 zákona e-commerce (odkaz na WKO)
Informace dle zákona e-commerce:
Veřejnoprávní subjekt
Management podniku: Ředitel cestovního ruchu Mag. Thomas Ebner

DIČ ATU 39411506, DVR 0511935

Informace k webovým stránkám

Technická odpovědnost přináleží společnosti:
Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, A-4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-mail: info@ttg.at, www.ttg.at

Grafika a design:
OrtnerSchinko - A Creative Studio
Mühlkreisbahnstraße 7
4040 Linz
email: studio@ortnerschinko.com
web: www.ortnerschinko.com

Vyloučení ručení
Turistický svaz MondSeeLand nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Ze zásady jsou vyloučeny nároky na ručení vůči turistickému svazu MondSeeLand, které se týkají hmotných nebo nehmotných škod, jenž byly způsobeny využíváním nebo nevyužíváním poskytnutých informací, popř. využíváním chybných a nekompletních informací, jestliže ze strany turistického svazu MondSeeLand prokazatelně nedošlo k úmyslné nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Turistický svaz MondSeeLand si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez předchozího upozornění nebo na dočasné či trvalé pozastavení zveřejnění.

Odkazy a linky
U přímých nebo nepřímých odkazů na jiné webové stránky, u takzvaných „linků“, které leží mimo odpovědnost turistického svazu MondSeeLand, by povinné ručení nabylo platnosti výhradně jen tehdy, jestliže by turistický svaz MondSeeLand znal jejich obsahy a také by bylo technicky možné a únosné zabránit využívání v případě protiprávních obsahů. Turistický svaz MondSeeLand tím výslovně prohlašuje, že v okamžiku propojení odkazu neobsahovaly příslušné odkazované stránky ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí podobu, obsahy či autorství odkazovaných, popř. propojených stran nemá turistický svaz MondSeeLand žádný vliv. Proto se turistický svaz MondSeeLand tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných, popř. propojených stran, které byly změněny po propojení odkazu. Toto zjištění platí pro všechny linky a odkazy použité v rámci vlastní webové nabídky i pro cizí záznamy služeb zřízených podnikem, jako jsou knihy hostů, diskuzní fóra, mailing listy a podobně. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takto poskytnutých informací ručí pouze provozovatel stránek, na které se odkazuje, ne ty, které pouze prostřednictvím linků odkazují na příslušné uveřejnění.

Autorské a známkové právo
Turistický svaz MondSeeLand se snaží ve všech publikacích dodržovat autorská práva použitých grafik, zvukových souborů, videosekvencí a textů, používat vlastní vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo používat grafiky, zvukové soubory, videosekvence a texty bez licence. Všechny ochranné značky a obchodní známky uvedené v rámci webové nabídky a event. chráněné třetí stranou neomezeně podléhají ustanovením platného známkového práva a vlastnického práva vlastníka autorských práv. Pouze na základě pouhé zmínky se nelze domnívat, že ochranné značky nejsou chráněny právy třetí strany! Copyright pro zveřejněné, samotným turistickým svazem MondSeeLand vytvořené objekty zůstávají výhradně u vlastníka stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu turistického svazu MondSeeLandes.

Copyright/ručení
S ohledem na technické vlastnosti internetu nelze ručit za pravost, správnost a úplnost informací zpřístupněných na internetu. Také není poskytována záruka za dostupnost nebo provoz předmětné webové stránky a jejího obsahu. Je vyloučeno jakékoli ručení za přímé, nepřímé nebo jiné škody, bez ohledu na jejich příčinu, které vznikly z využívání nebo nedostupnosti dat a informací této webové stránky. Obsah této webové stránky je chráněn autorským právem. Informace jsou určeny jen pro osobní použití. Je zakázáno jakékoli jiné použití, zejména ukládání v databázích, kopírování a každá forma komerčního využití i zpřístupnění třetím stranám v částech nebo v revidované podobě bez předchozího písemného souhlasu organizace. Je zakázána integrace jednotlivých stran naší nabídky do cizích struktur.

Cookies
„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem přístupovém zařízení (počítač, smartphone, apod.) a umožňují analýzu používání webové stránky. Podporují uživatelský komfort na webové stránce, a tím i uživatelů (např. uložení přihlašovacích údajů) a slouží ke sběru statistických údajů používání webových stránek a k analýze za účelem zlepšení nabídky. Můžete mít vliv na používání cookies a příslušně konfigurovat váš prohlížeč; v prohlížeči je možné nastavit různé možnosti, takže lze ukládání cookies omezit nebo úplně zastavit. Kromě toho můžete uložené cookies kdykoli vymazat. Upozorňujeme na to, že tím může být omezeno používání webové stránky. Cookies reklamních souborů podniků lze spravovat prostřednictvím americké webové stránky www.aboutads.info nebo prostřednictvím stránky EU www.youronlinechoices.com.

Google Analytics
Tato webová stránka využívá službu pro webovou analýzu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace získané pomocí cookies o vašem využívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou zpravidla přeneseny na servery společnosti Google v USA a zde uloženy. Společnost Google bude tyto informace využívat k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro správce webových stránek a dalším službám spojených s využíváním webové stránky a internetu. Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google v žádném případě nebude vaší IP adresu spojovat s jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies změnou nastavení ve vašem prohlížeči, nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci v plné míře využívat funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vámi poskytnutých údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Google v žádném případě nebude vaší IP adresu spojovat s jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies změnou nastavení ve vašem prohlížeči, nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci v plné míře využívat funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vámi poskytnutých údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely. Další informace o Google Analytics najdete na internetu nebo na adrese www.google.com/analytics.

Ochrana údajů je pro turistický svaz MondSeeLand velmi důležitá. Proto používáme funkci „_anonymizeIp()“, takto budou IP adresy jen krátce dále zpracovávány a je vyloučen přímý vztah na jednotlivé osoby. Sběr a ukládání údajů může být kdykoli odvoláno s účinností do budoucna.
Dále nabízíme možnost sledování zcela potlačit. K tomu účelu musíte kliknout na tlačítko „Deaktivovat“. K trvalému odstranění rozporu musí váš prohlížeč akceptovat cookies.
Alternativně můžete sběr dat odmítnout použitím pluginů prohlížeče Google

Deaktivace služby Google Analytics

Aktivace služby Google Analytics

 

 

Facebook
Naše webová stránka používá několik pluginů sociální sítě Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tyto pluginy rozpoznáte buď podle „F“ na modrém pozadí, patřící k Facebooku, nebo podle toho, že je tento plugin označen slovem „Facebook“. Po otevření naší webové stránky se díky tomuto pluginu vytvoří spojení se servery Facebooku a dochází přenášení dat. Na jedné straně jsou informace, které vidíte, přímo ze serverů přenášeny do vašeho prohlížeče a tam se zobrazí, na druhé straně jsou informace o vaší návštěvě na naši webovou stránku přenášeny na Facebooku. Jste-li přihlášeni na Facebooku, tak mohou být přenesené informace přímo přiřazeny k vašemu účtu. V interakci s funkcemi pluginu, například stisknutí tlačítka „To se mi líbí“, se tyto informace přenáší z vašeho prohlížeče přímo na Facebook a tam se ukládají. Další zpracování těchto informací přináleží Facebooku, příslušné podmínky a možnosti nastavení jsou uvedeny v pokynech pro ochranu osobních údajů na Facebooku. Chcete-li zabránit tomu, aby byly vaše osobní údaje předány Facebooku, tak se před návštěvou naší webové stránky odhlaste z Facebooku.

Použití tlačítka „+1“:
Naše webové stránky používají tlačítko „+1“ sociální sítě Google Plus, která je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Tlačítko poznáte podle znaku „+1“ na bílém nebo barevném podkladu.

Navštívíte-li naši webovou stránku, která obsahuje takové tlačítko, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Google. Účinek tlačítka „+1“ je prostřednictvím Google přenášen přímo do vašeho prohlížeč a z něho integrován do webové stránky. Proto nemáme žádný vliv na objem dat, která Google díky tomuto tlačítku shromažďuje, ale předpokládáme, že je také zaznamenána vaše IP adresa.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany společnosti Google, stejně jako vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí, naleznete v pokynech pro ochranu osobních údajů společnosti Google, které se týkají tlačítka „+1“: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Pokud jste členem Google Plus a nechcete, aby společnost Google prostřednictvím našich webových stránek shromažďovala údaje o vás a propojila je s vašimi členskými údaji uloženými na Google, musíte se před vaší návštěvou našich webových stránek odhlásit z Google Plus.

Fotografie:
Foto  Meindl, foto Weinhäupl, foto Schweighofer, Shutterstock, Schwamberger

Ostatní
Pokud nejsou již některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu platné nebo již neodpovídají situaci, ob